AOV Aalten

Home

Nieuws

Agenda

Foto-album

Wie zijn wij?

Sponsoren

donateurs

Contact

                           Terugblik op ruim 100 jaar AOV

 

In 1919 kwamen een aantal Aaltenaren met dezelfde wens bijeen: ‘het oprichten van een strijkorkest’.

 

Deze Aaltenaren waren de oprichters van de Aaltensche Orkest Vereeniging in september 1919.      

Dit ging niet zonder slag of stoot. Er moesten meerdere besprekingen plaatsvinden, maar      uiteindelijk startte de AOV met 12 leden, onder leiding van de heer P.J.J. Collard, die tevens de      

rol als voorzitter op zich nam.

 

Een strijkorkest met maar 12 leden is natuurlijk niet groot genoeg. Toch heeft de AOV dit een      aantal jaren zo volgehouden, tot de AOV in 1935 een verzoek kreeg van een andere vereniging,      ‘Sempre Con Zelo’ genaamd. ‘Sempre Con Zelo’ was een harmonieorkest dat in 1901 was      opgericht, deze werd echter in 1935 ontbonden. Zij verzochten daarom de AOV om een      harmonieafdeling op te richten.

 

Een lastige keuze voor het toenmalige bestuur

van de AOV. Het bestuur kon er dan ook niet over

eens worden en er werd een ledenvergadering       

ingelast. De uitkomst van deze vergadering was,

dat de AOV het voor een jaar wilde proberen.

Dit bleek prima te verlopen en de harmonie en het  

strijkorkest (de symfonie) werden definitief

samengevoegd. In de loop van de jaren bleek

echter dat de belangstelling voor het symfonische

gedeelte steeds minder werd. Daarom is in 1953

de symfonie opgeheven en werd de AOV

een harmonieorkest.

 

In 1964 werd er een nieuw onderdeel aan de AOV

toegevoegd, namelijk het tamboerkorps dat later

de slagwerkgroep werd.

Tevens is er een tijd een majorettegroep

actief geweest voor de AOV, maar deze moest wegens

te weinig belangstelling weer opgeheven worden.

 

Een aantal jaren terug had de AOV zelfs een

dweilorkest, maar deze moest helaas na een

aantal jaren stoppen.

 

Tegenwoordig bestaat de AOV uit een

muziekgroep, een opleidingsorkest en

jeugdslagwerkers.

 

 

 

Terug